keyboard_arrow_up

Rok 2013

W 2013 roku, na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Komorowicach Krakowskich w Bielsku-Białej, oddano do użytku nowoczesny zakład produkcyjny, który został zaprojektowany z uwzględnieniem najlepszych zasad planowania produkcji, przyjazny dla środowiska i pracowników w nim pracujących. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna utworzona została w celu wsparcia i przyspieszenia procesów restrukturyzacyjnych oraz stworzenia nowych miejsc pracy w regionie. Obecnie działa w niej ponad 390 przedsiębiorstw, które łącznie zainwestowały około 36 mld złotych i stworzyły 80.000 miejsc pracy. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 2 749,3570 ha, w 48 gminach. W 2013 roku wraz z zmianą adresu oraz siedziby firmy doszło do rebrandingu firmy poprzez skrócenie jej nazwy do SZCZĘŚNIAK POJAZDY SPECJALNE SP. Z.O.O oraz wprowadzenie znaku graficznego nawiązującego do litery „S” oraz koloru pożarnictwa jako głównej domeny firmy.

Od 2013 roku charakterystyczny znak zaczął pojawiać się na żaluzjach produkowanych pojazdów co zapewniało doskonałą rozpoznawalność firmy i jej produktów. Do Gruzji trafia pierwszy samochód MAN TGM 18.240 4×2 , firma dokonuje montażu żurawia morskiego EFFER dla MPK Wrocław 8×8 do obsługi tramwajów. Żandarmeria Wojskowa odbiera pierwszą partię ambulansów kryminalistycznych a Poznań samochód dla nurków.

Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.