keyboard_arrow_up

Projekty

SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: Zminimalizowanie zdrowotnych czynników ryzyka na stanowiskach pracy oraz poprawa BHP w firmie SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.

Celem projektu jest zminimalizowanie zdrowotnych czynników ryzyka oraz poprawa BHP w Firmie SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o., poprzez realizację działań szkoleniowych oraz ponadstandardową modernizację stanowisk pracy.

Dofinansowanie projektu z UE: 470 029,81 PLN

Wartość projektu (wydatki kwalifikowane): 552 976,25 PLN

Okres realizacji: 08.05.2023 – 30.11.2023

Ogłoszenia przetargowe

Brak ogłoszeń

Szczęśniak Pojazdy specjalne