keyboard_arrow_up

Kariera

Obecnie rekrutujemy na stanowiska

Specjalista ds. technicznych

Wsparcie techniczne działu handlowego w doborze odpowiedniej zabudowy pojazdów specjalnych (dobór odpowiednich przystawek oraz pomp). Współpraca z działem konstrukcyjnym oraz produkcją w zakresie zamówień. Wsparcie dla strażaków w zakresie oferowanych produktów przez firmę.

Specjalista ds. serwisu

Przyjmowanie serwisowych zgłoszeń telefonicznych oraz rozpatrywanie reklamacji. Reprezentowanie firmy i dbanie o jej pozytywny wizerunek. Kierowanie zapytań ofertowych do dostawców części. Organizowanie wyjazdów serwisowych. Nadzór nad poprawnością wykonanych prac serwisowych. Prowadzenie dokumentacji systemowej pracy działu serwisu

Inżynier sprzedaży pojazdów specjalnych

Wsparcie działu sprzedaży zagranicznej w kompletacji pojazdów specjalnych, strażackich, wojskowych poprzez analizę wymagań, tworzenie konceptów, wybór głównych komponentów. Ścisła współpraca z działem konstrukcyjnym oraz B+R przy realizacji analiz wykonalności.

Serwisant samochodów specjalnych

Osoba zatrudniona na stanowisku serwisanta współpracuje z zespołami tj. elektrycy, pompiarze, mechanicy w celu zdobycia doświadczenia i poznania stosowanych rozwiązań technicznych na każdym etapie produkcji realizuje przeglądy oraz naprawy na terenie całego kraju jak również za granicą, przekazuje informacje zwrotną z napraw w celu usprawnienia produktu.

Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.