keyboard_arrow_up

Kariera

Naszymi atutami są ludzie, a siłą – kompetencje, doświadczenie i silna pozycja rynkowa. Zespół ponad stu pięćdziesięciu wykwalifikowanych specjalistów, tworzy nowoczesne pojazdy przeznaczone do niesienia pomocy w najtrudniejszych akcjach. Dlatego też, z uwagi na stały rozwój firmy oraz dużą ilość zamówień, poszukujemy odpowiedzialnych i profesjonalnych kandydatów, którzy mogą stać się częścią naszego zespołu.

Rekrutacją zajmuje się Dział KADR [ tel. 33 827 34 26 w godz. 8:00 do 16:00; e-mail ] , do którego należy zgłaszać swoje kandydatury oraz wszelkie pytania związane z pracą.

Obecnie rekrutujemy na stanowiska
Kariera SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.
Kariera SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.
Kariera SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.
Kariera SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.
Kariera SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.
Kariera SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.
Kariera SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.

Kształcimy również uczniów zasadniczych i branżowych szkół ponadpodstawowych w zawodach:
mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz oraz elektryk samochodowy.

Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.