keyboard_arrow_up

Wyróżnienia „Firma 30-lecia na Śląsku” rozdane

SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. wyróżniona w konkursie „Firma Roku na Śląsku”

26 marca 2022 roku w Filharmonii Śląskiej im. H. M. Góreckiego w Katowicach odbyła się 18 gala konkursu „Sukces na Śląsku”. Jej organizatorem było Śląskie Stowarzyszenie Menadżerów w Katowicach.

Głównymi kierunkami działania stowarzyszenia jest integracja regionalnego środowiska menedżerskiego w kierunku bardziej produktywnego rozwoju gospodarki regionu.

W czasie trwania tegorocznej gali wyróżniono najlepsze, najbardziej innowacyjne firmy i menedżerów w regionie poprzez przyznanie tytułów: Menedżer Roku na Śląsku, Firma Roku na Śląsku, Innowacyjna Firma Roku na Śląsku, Zasłużony dla Śląskiego Środowiska Menedżerskiego czy Członek Honorowy Stowarzyszenia.

Tegoroczna gala zbiegła się z rokiem XXX – lecia powołania stowarzyszenia.

Firma SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. otrzymała wyróżnienie „Firma 30-lecia na Śląsku”, za stały innowacyjny rozwój firmy.

Wyróżnienie z rąk Prezesów Regionalnych Izb Gospodarczych odebrała Anna Szczęśniak oraz Dyrektor Generalny Marcin Komorowski SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.

Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.