keyboard_arrow_up

Wyjątkowy „średniak” dla strażaków ochotników JOT OSP w Koksowni Radlin

Strażacy ochotnicy z Jednostki Operacyjno-Technicznej Ochotniczej Straży Pożarnej w Koksowni Radlin JSW KOKS S.A. w woj. śląskim otrzymali wyjątkowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Pod jego zabudowę posłużyło podwozie Renault Trucks D16 HIGH K P4X2 280E6. Jest ono napędzane silnikiem o maksymalnej mocy 210 kW (286 KM).

Jednostka Zakładowej OSP w Koksowni Radlin powstała w maju 1946 roku. Obecnie zrzesza 37 czynnych strażaków ochotników posiadających przeszkolenie uprawniające do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

Nowy samochód ma jednomodułową, czterodrzwiową kabinę załogową umożliwiającą przewóz sześciu strażaków. W tylnej części kabiny znajdują się miejsca dla czterech strażaków. Siedziska wyposażone zostały w dwu punktowe pasy bezpieczeństwa, podnoszony zagłówek oraz miejsce z mocowaniem na jednobutlowe aparaty powietrze.

Nowoczesna ergonomiczna zabudowa pożarnicza została wykonana z systemowych skręcanych profili aluminiowych. Siedem skrytek sprzętowych przystosowanych jest do przewozu sprzętu pożarniczego i ratowniczego, węży i armatury wodno-pianowej.

Samochód został wyposażony w kompozytowe zbiorniki na wodę o pojemności 3000 litrów oraz na środek pianotwórczy o pojemności aż 600 litrów. Zastosowana autopompa ma wydajność 2846 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 429 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Poza tym na wyposażeniu samochodu znajduje się m.in. ręcznie sterowane działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności 800-2400 l/min, pneumatyczny maszt oświetleniowy o wysokości 4,8 metra z reflektorami LED o strumieniu świetlnym 36 000 lm.

Nowy wóz zbudowany przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. zastąpi dotychczas eksploatowany prze jednostkę średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Star 244L.

Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.