keyboard_arrow_up

Wyjątkowe powitanie „miejskiego średniaka” w OSP Dziedzice

Niezwykłym i niepowtarzalnym spektaklem multimedialnym członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej Dziedzice (w Czechowicach-Dziedzicach) w woj. śląskim powitali swój nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy Renault Trucks D16 HIGH K P4X2 280E6 (4×2). Jednostka OSP Dziedzice została założona w 1892 roku.

Nowy samochód wyposażony został w aluminiową zabudowę pożarniczą. Armatura, węże, sprzęt pożarniczy i ratowniczy przewożony jest w przystosowanych do tego siedmiu skrytkach sprzętowych.

Załoga ma do swojej dyspozycji sześcioosobową, ergonomiczną kabinę brygadową w układzie (1+1+4).

Do przewozu środków gaśniczych przeznaczone są kompozytowe zbiorniki na wodę o pojemności 3000 litrów i 300 litrów na środek pianotwórczy. Zamontowana z tyłu autopompa ma wydajność 2846 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 429 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Samochód poza tym posiada ręcznie sterowane działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności od 800 do 2400 l/min, cztery zraszacze, pneumatyczny maszt oświetleniowy z reflektorami LED oraz wyciągarkę elektryczna o uciągu 9979 kg.

Fot. Silesia Lasers
Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.