keyboard_arrow_up

Wyjątkowa Scania dla druhów z OSP KSRG Puchaczów

Na wyposażenie założonej w 1918 roku jednostki OSP KSRG Puchaczów w woj. lubelskim trafił wyjątkowy, ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Scania P450B4X4HZ linii XT. To pojazd wykonany na indywidualne zamówienie strażaków ochotników z tej jednostki.

2-osiowe podwozie, na którym zabudowano samochód napędzane jest silnikiem o maksymalnej mocy 331 kW (450 KM). Pojazd został wyposażony w obszerną, bezpieczną i ergonomiczną jednomodułową kabinę załogową. Pozwala ona na przewiezienie sześciu strażaków. Z przodu kabiny na podstawie cynkowanej na gorąco przystosowanej do holowania pojazdu, zamontowana została wyciągarka elektryczna o uciągu 9979 kg z liną o długości 28 metrów. Poza tym, po prawej stronie zamontowano zderzakowe działko wodno-pianowe o wydajności 1600 l/min oraz dodatkową nasadę tłoczną 75 mm.

Nadwozie pożarnicze ma siedem skrytek sprzętowych. Wewnątrz nich umieszczone zostały półki oraz wysuwane szuflady i podesty, umożliwiające przewóz armatury i sprzętu. Skrytki zamykane są wodo- i pyłoszczelnymi żaluzjami aluminiowymi.

Samochód wyposażony został w trzy kompozytowe zbiorniki na środki gaśnicze. Są one przystosowane do przewozu 4000 litrów wody, 400 litrów środka pianotwórczego oraz 100 litrów środka pianotwórczego do zamontowanego systemu CAFS.

W tylnej części nadwozia pożarniczego umieszczony został przedział pompowo-sprzętowy. Zabudowano w nim autopompę o wydajności 3761 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 514 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Ponadto w samochodzie zamontowano ręcznie sterowane działko wodno-pianowe o wydajności od 1600 do 3200 l/min, cztery zraszacze, zwijadło szybkiego natarcia z wężem o dł. 60 metrów zakończonym prądownicą pistoletową o wydajności 200 l/min oraz wysuwany pneumatycznie maszt oświetleniowy o wysokości 5,4 metrów z reflektorami LED o łącznym strumieniu świetlnym 36 000 lm.

Ciekawym, zastosowanym tutaj rozwiązaniem jest zamontowanie z tyłu zabudowy tablicy do kierowania ruchem, na której wyświetlane są komunikaty ostrzegawcze.

Dodatkowym wyposażeniem pojazdu jest zamontowany system piany sprężonej CAFS One Seven.

Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.