keyboard_arrow_up

Wielkopolscy ochotnicy doposażeni w nowy pojazd pożarniczy

Wyjątkowym wydarzeniem dla założonej w 1923 roku jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnie w woj. wielkopolskim jest otrzymanie ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Będzie on stanowił wyposażenie miejscowej Jednostki Operacyjno-Technicznej. Nowy samochód pożarniczy jest wyróżnieniem oraz podkreśleniem roli jaką na rzecz społeczności lokalnej realizują strażacy ochotnicy z miejscowej jednostki, która w 1995 roku została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Dostawcą nowego pojazdu jest bielska firma SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o., która wykonała jego zabudowę na 2-osiowym podwoziu Scania P450B4X4HZ linii XT. Pojazd wyposażony został w jednomodułową kabinę brygadową, umożliwiającą przewóz sześciu strażaków w układzie (1+1+4). Z przodu kabiny zamontowano wyciągarkę elektryczną o uciągu 9979 kg.

Szkielet nadwozia pożarniczego to konstrukcja samonośna wykonana ze spawanych profili aluminiowych. Ma on pięć skrytek – po dwie z każdej strony pojazdu oraz jedną z tyłu, które zamykane są żaluzjami.

Pojazd wyposażony został w kompozytowe zbiorniki na wodę o pojemności 7000 litrów oraz 710 litrów na środek pianotwórczy. W tylnej części nadwozia pożarniczego zamontowano autopompę o wydajności 5271 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 390 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Na dachu znajduje się ręcznie sterowane działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności od 1600 do 3200 l/min.

Nowa Scania zastąpi wysłużony ciężki samochód wodno-pianowy Jelcz 004.

Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.