keyboard_arrow_up

Szczęśniak Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. wyróżniony Złotym Certyfikatem Jakości

Podczas XXIX Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego MSPO 2021, SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. został wyróżniony „Złotym Certyfikatem Jakości”.

Przyznawany jest on przez Centrum Certyfikacji Jakości, jednostki funkcjonującej w strukturze Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego.

Certyfikat, naszej firmie został przyznany w zakresie: kreowania jakości i budowania potencjału przemysłu zbrojeniowego i obronnego Rzeczypospolitej Polskiej.

To kolejne w ostatnim okresie wyróżnienie dla SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o., odpowiedzialnego partnera w biznesie, którego priorytetem jest realizowanie zadań na rzecz bezpieczeństwa państwa.

Nasza firma od początku stawia na własne innowacyjne projekty, a przyznany certyfikat jest potwierdzeniem jakości produkowanych i dostarczanych przez nas pojazdów na rzecz bezpieczeństwa państwa.

Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.