keyboard_arrow_up

SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. wykonała na zamówienie Państwowej Straży Pożarnej kolejne ciężkie żurawie ratownicze (rotatory) do usuwania skutków wypadków i katastrof drogowych.

Partia siedmiu, ciężkich, specjalnych samochodów ratownictwa technicznego (8×4) z rotatorem została odebrana przez Państwową Straż Pożarną dla Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych w Brzegu, Gdańsku, Kielcach, Ostródzie , Świebodzinie, Świeciu i we Wrocławiu.

Zamówienie zostało zrealizowane w ramach projektu „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV”.

Pod zabudowę wykorzystano podwozie Renault K520 P8X4 HEAVY.44 E6 z napędem (8×4), które posiada dwuosobową kabinę w układzie (1+1). Jego napęd zapewnia silnik o mocy 382 kW (520 KM). Nadwozie pożarnicze to klasyczna konstrukcja stalowo-aluminiowa, która posiada dziewięć skrytek sprzętowych.

Za kabiną kierowcy na ramie pośredniej, zamontowany został żuraw teleskopowy (rotator). Składa się on z wysięgnika obrotowego, siedmiu wyciągarek hydraulicznych, a także tylnych i bocznych podpór oraz systemu sterowania i oświetlenia. Maksymalny jego udźwig przy dł. ramienia 11,8 m i kącie 600 wynosi 54.400 kg. W celu zapewnienia stabilności żurawia podczas pracy został on wyposażony w cztery podpory.

Z tyłu pojazdu zamontowane zostało ramię holownicze o udźwigu 24.400 kg przy jego wysuwie dwóch metrów.

Samochód wyróżnia i cechuje bardzo bogata paleta aż siedmiu wyciągarek hydraulicznych.

Dwie główne wyciągarki hydrauliczne zostały zamontowane w górnej części ramienia obrotowego. Każda o sile uciągu 23.000 kg i linie o dł. 60 m. Umożliwiają one podnoszenie oraz ciągnięcie uszkodzonych pojazdów. Z kolei dwie wyciągarki pomocnicze zostały umieszczone w dolnej części ramienia obrotowego. Posiadają linę o dł. 60 m. Siła uciągu każdej z nich wynosi 10.000 kg.

Dwustopniowa wyciągarka hydrauliczna głównego ramienia holowniczego została zamontowana z tyłu pojazdu do ramy pośredniej. Posiada stalową linę o dł. 60 m. Lina zakończona jest kauszą oraz hakiem (wyjście znajduje się z tyłu pojazdu). Uciąg tej wyciągarki to 31.000 kg. Służy ona i wykorzystywana jest w praktyce do przeciągania wzdłuż osi pojazdu podczas prowadzonych działań ratowniczych.

Natomiast pozostałe dwie wyciągarki hydrauliczne znajdują się za przednimi podporami. Spełniają one rolę tzw. wyciągarek bocznych. Każda z nich posiada linę o dł. 60 m i ma uciąg 13.000 kg.

Żurawie ratownicze
Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.