keyboard_arrow_up

SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. na XXX Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego 2022 – zaproszenie

Zapraszamy wszystkich zwiedzających oraz naszych partnerów biznesowych do odwiedzenia naszego stoiska (ZC-12), w czasie tegorocznego XXX Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego, który odbędzie się na terenie Targów Kielce od 6 do 9 września 2022 roku.

Na naszym stoisku zostanie zaprezentowany ciężki lotniskowy samochód ratowniczo-gaśniczy (wodno-pianowo-proszkowo-śniegowy) Scania P450B6X6HZ XT (6×6), który został zgłoszony do konkursu o nagrodę DEFENDER – jej ideą przewodnią jest nagrodzenie produktów wyróżniających się oryginalnością i nowatorstwem myśli technicznej i technologicznej, walorami eksploatacyjnymi oraz korzystnymi wskaźnikami ekonomicznymi.

Weźmiemy również udział w 10. edycji konkursu Lider Bezpieczeństwa Państwa, w kategoriach Innowacyjna firma/instytucja oraz Innowacyjny produkt/usługa, gdzie zgłosiliśmy ciężki samochód ratownictwa chemicznego (laboratorium) Scania P370B6X2*2NB XT oraz ciężki samochód ratownictwa technicznego Scania P450B6X6HZ XT.

Podczas targów nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji i będą gotowi na udzielenie odpowiedzi na temat naszej gamy wyrobów dla wojska, służb ratowniczych, energetycznych i komunalnych.

Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.