keyboard_arrow_up

SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. laureatem 11. edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Lider Bezpieczeństwa Państwa – 2023”

Podczas XXXI Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego MSPO 2023, który odbywał się na terenie Targi Kielce od 5 do 8 września 2023 roku nasza firma otrzymała nagrodę I stopnia w Ogólnopolskim Konkursie „Lider Bezpieczeństwa Państwa – 2023” w kategorii Innowacyjny Produkt.

Konkurs odbywał się pod patronatem honorowym Biura Bezpieczeństwa Narodowego. To kolejna nagroda w ostatnich latach dla naszej firmy w tym konkursie.

Nagroda 11. edycji konkursu została przyznana za średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Renault Trucks D16 HIGH K P 4X4 280E6 z systemem piany sprężonej.

Załoga samochodu ma do swojej dyspozycji kabinę umożliwiającą przewóz sześciu strażaków w układzie (1+1+4).

W wykonanym z aluminium nadwoziu pożarniczym znajduje się siedem skrytek sprzętowych. Są ona zamykane żaluzjami aluminiowymi. Do przewozu środków gaśniczych przewidziano kompozytowy zbiornik na wodę o pojemności 3000 litrów i dwa zbiorniki na środek pianotwórczy o pojemności 100 i 300 litrów.

Zabudowana autopompa osiąga wydajność 2846 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 429 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Samochód dodatkowo został wyposażony nowoczesny i wydajny system piany sprężonej CAFS (Compressed Air Foam System) opracowany przez konstruktorów SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.

To system wytwarzania piany gaśniczej przy wykorzystaniu sprężonego powietrza. Takie piany mogą być stosowane zarówno do gaszenia pożarów klasy A, jak i B. Doskonale sprawdzają się podczas gaszenia pożarów wewnętrznych i zewnętrznych. Tak wytworzone piany gaśnicze pozwalają na ograniczenie zużycia wody, zmniejszenie zanieczyszczania środowiska naturalnego przez ograniczenie zużycia środków gaśniczych oraz strat po pożarowych poprzez szybsze opanowanie pożaru. Piana wytworzona przy użyciu systemu SZCZĘŚNIAK PS typ CAFS-02 może być podawana na dowolną wysokość oraz odległość i charakteryzuje się większą stabilnością i zdolnością przylegania do pionowych płaszczyzn. Tym samym masa węży, przez które zostaje podawana jest wielokrotnie mniejsza niż przy podawaniu tradycyjnych środków gaśniczych.

Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.