keyboard_arrow_up

SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. dla Miniciti

Miniciti to niezwykłe miasteczko edukacyjne w Warszawie, w którym dzieci mogą wcielić się w różne role zawodowe i zdobywać swoje pierwsze, cenne doświadczenia, ułatwiające im wybór ścieżki zawodowej w przyszłości.

Odwiedzające Miniciti dzieci zdobywają wiedzę i kwalifikacje z różnych dziedzin. Czeka na nie 13 ciekawych miejsc, takich jak: bank, galeria sztuki, serwis samochodowy, klub fitness, laboratorium, komisariat policji, remiza straży pożarnej, studio stacji telewizyjnej, a także szpital. Dzieci uczą się tam zarządzania swoimi finansami, podejmowania decyzji, pracy w zespole i oszczędzania.

Miniciti to kontynuacja projektu edukacji zawodowej dzieci i młodzieży, zainicjowanego przez Fundację Miasto Dzieci blisko dziesięć lat temu. To pierwszy taki projekt non-profit w Polsce. Każde dziecko odwiedzające to niezwykłe miejsce doznaje niezapomnianych wrażeń oraz zdobywa nowe doświadczenia, poznając pracę przedstawicieli różnych zawodów. To również miejsce dla dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, które mają zapewniony dostęp do zajęć edukacyjnych. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży w wieku 6-15 lat.

Wśród kilku sponsorów tego niezwykłego przedsięwzięcia znalazła się nasza firma, która zabudowała lekki elektryczny pojazd edukacyjny na podwoziu Melex 395. Pojazd ten umożliwia przewóz kilku młodych strażaków wraz z opiekunem. W aluminiowym nadwoziu zamykanym dwoma żaluzjami przewożone są również węże i armatura wodna. Dobór takiego podwozia jest nieprzypadkowy. To budowanie u dzieci świadomości związanej z ochroną środowiska, a także pierwszy krok w dziedzinie zapoznania ich z elektromobilnością.

W imieniu Zarządu SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w przekazaniu tego wyjątkowego pojazdu wzięła udział założycielka firmy Anna Szczęśniak.

Więcej: minicity – Miasto Dzieci

fot. minicity
fot. minicity
fot. minicity
fot. minicity
fot. minicity
fot. minicity
fot. minicity
fot. minicity
fot. minicity
fot. minicity
fot. minicity
fot. minicity
fot. minicity
fot. minicity
fot. minicity
fot. minicity
fot. minicity
fot. minicity
fot. minicity
Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.