keyboard_arrow_up

Szczęśniak Pojazdy Specjalne sp. z o.o. ambasadorem marki Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

7 października 2021 roku podczas Europejskiego Forum Przyszłości, odbyła się uroczysta gala z okazji jubileuszu 25-lecia Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Gospodarzem Forum odbywającego się w Katowicach, w dniach 6-8 października br. był Marszałek Województwa Śląskiego.

Katowicka SSE S.A. obejmuje swym zasięgiem województwo śląskie oraz sześć powiatów województwa opolskiego.

W ciągu ostatnich 25 lat działalności Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., zagraniczne, jak i rodzime firmy zainwestowały ponad 42 mld złotych, co pozwoliło stworzyć ok. 80 tys. nowych miejsc pracy. Obecnie działa w niej ponad 450 przedsiębiorstw, wspierając gospodarkę lokalną i regionu.

Podczas gali Zarząd Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w podziękowaniu za wieloletnią współpracę, uhonorował swoich najznamienitszych inwestorów statuetkami „WILK”, nadając im tym samym tytuł Ambasadora Marki KSSE. Łącznie przyznano i wręczono 11 statuetek „WILK”.

Wśród wyróżnionych znalazła się również nasza firma. Statuetkę z rąk Prezesa Katowickiej SSE S.A. dr Janusza Michałka odebrał Prezes SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne dr Grzegorz Szczęśniak wraz z Anną Szczęśniak założycielką firmy.

To kolejna nagroda w ostatnim czasie dla naszej firmy, która jest potwierdzeniem jakości produkowanych przez nas wyrobów na rzecz bezpieczeństwa, a także pozycji na rynku krajowym i międzynarodowym.

Szczęśniak Pojazdy Specjalne sp. z o.o. ambasadorem marki Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej s.a.
Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.