keyboard_arrow_up

Strażacy z Pszczółek mają nową Scanię

Na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej KSRG w Pszczółkach w woj. pomorskim trafił ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Scania P450B4X4NZ z linii XT.

Nowy wóz z pewnością podniesie bezpieczeństwo mieszkańców gminy oraz komfort i efektywność pracy miejscowych strażaków – ochotników.

W 1945 roku tuż po zakończeniu II Wojny Światowej w Pszczółkach powołano straż ogniową, która przez lata ewoluowała do formacji przeznaczonej obecnie nie tylko do gaszenia pożarów, ale przede wszystkim do usuwania wszelkich zagrożeń cywilizacyjnych.

Nowy nabytek ochotników z Pszczółek ma obszerną ergonomiczną, klimatyzowaną jednomodułową kabinę załogową przewidzianą dla sześciu strażaków.

Kierowca w kabinie ma do dyspozycji czytelny, czterocalowy panel kontrolny informujący o poziomie w zbiornikach środków gaśniczych (woda, środek pianotwórczy), otwarciu skrytek lub podestów, a także wysuniętym maszcie oświetleniowym. Z kolei z przodu samochodu znajduje się wyciągarka elektryczna o uciągu 9979 kg z liną o długości 28 metrów.

Szkielet nadwozia pożarniczego to konstrukcja samonośna wykonana ze spawanych profili aluminiowych. Zastosowany system modułowy daje możliwość unifikacji elementów zabudowy oraz jej powtarzalność. W nadwoziu umieszczono pięć zamykanych żaluzjami aluminiowymi skrytek sprzętowych – po dwie z każdej strony pojazdu oraz jedną z tyłu.

Pojazd wyposażony został w kompozytowe zbiorniki na wodę o pojemności 7000 litrów oraz 710 litrów na środek pianotwórczy. Z tyłu nadwozia umieszczono autopompę o wydajności 5271 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 390 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Na użytkowym dachu pokrytym aluminiową blachą ryflowaną zamontowane zostało ręcznie sterowane działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności od 1600 do 3200 l/min. Z kolei podwozie samochodu chronione jest przy wykorzystaniu czterech zraszaczy.

Uzupełnieniem wyposażenia jest m.in. panel sanitarny, wysuwany pneumatycznie maszt oświetleniowy o wysokości 5,4 m z reflektorami LED o łącznym strumieniu świetlnym 36 000 lm.

Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.