keyboard_arrow_up

Średnie samochody ratowniczo-gaśnicze trafiają do jednostek Państwowej Straży Pożarnej

Zrealizowaliśmy dostawę 15 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla wybranych Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej.

Pod zabudowę każdego z pojazdów posłużyło podwozie Renault Trucks D16 HIGH K P4X2 280E6 z napędem (4×2).

Jest ono napędzane silnikiem wysokoprężnym o maksymalnej mocy 210 kW (286 KW). Bezpieczny przewóz strażaków umożliwia ergonomiczna kabina brygadowa. Jest ona przystosowana do przewozu sześcioosobowej załogi. Z przodu pojazdu znajduje się wyciągarka elektryczna o uciągu 9979 kg.

Zabudowa pożarnicza ma siedem skrytek sprzętowych – po trzy z każdej strony pojazdu i jedną z tyłu w układzie (3+3+1). Boczne skrytki zamykane są żaluzjami aluminiowymi.

Szkielet nadwozia pożarniczego to konstrukcja samonośna, wykonana z systemowych, skręcanych profili aluminiowych.

Zbiorniki na środki gaśnicze wykonane zostały z materiałów kompozytowych i mają pojemność: 2500 litrów na wodę oraz 250 litrów na środek pianotwórczy. Z tyłu zabudowy znajduje się autopompa o wydajności 2400 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 429 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Autopompa ma dwie nasady tłoczne 75 mm, jedną nasadę zasilania hydrantowego 75 mm oraz jedną nasadę ssawną 110 mm. Poza tym układ wodno-pianowy wyposażony został w automatyczny dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie stężeń 3% lub 6%.

Oświetlenie pola pracy podczas działań ratowniczych prowadzonych w porze nocnej zapewnia pneumatyczny maszt oświetleniowy o wysokości 5,3 metra z reflektorami LED o łącznym strumieniu świetlnym 36 000 lm.

Przetarg na zakup pojazdów przeprowadziła Małopolska Komenda Wojewódzka PSP.

Trafią one na wyposażenie Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej woj. dolnośląskiego, małopolskiego, pomorskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego oraz SA PSP w Krakowie i Ośrodka Szkolenia Pożarniczego w Słupsku.

Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.