keyboard_arrow_up

Scania dla OSP w Pępowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Pępowie woj. wielkopolskim w bieżącym roku obchodziła jubileusz 140-lecia powstania. W 1995 roku została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Wyjątkowym akcentem tegorocznego jubileuszu było odebranie zakupionego i dostarczonego przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego Scania P370B4X4HZ XT. Napęd podwozia stanowi wysokoprężny silnik z turbodoładowaniem o maksymalnej mocy 272 kW (370 KM). Za przekazywanie mocy na obie osie odpowiada zautomatyzowana, zsynchronizowana, dwunastobiegowa skrzynia biegów. Podwozie ma blokady mechanizmów różnicowych obu osi oraz blokadę między mostową.

Scania posiadają obszerną, ergonomiczną, klimatyzowaną, jednomodułową, czterodrzwiową, sześcioosobową w pełni bezpieczną kabinę załogową w układzie (1+1+4). W tylnej części kabiny znajdują się miejsca dla czterech strażaków.

Kierowca ma do dyspozycji czytelny, czterocalowy panel kontrolny informujący o poziomie w zbiornikach środków gaśniczych (woda, środek pianotwórczy), otwarciu skrytek lub podestów, a także wysuniętym maszcie oświetleniowym. Ponadto umożliwia on sterowanie oświetleniem pola pracy, zaworem głównym pojazdu oraz czterema zraszaczami umieszczonymi z przodu i tyłu pojazdu. Z przodu na podstawie cynkowanej na gorąco przystosowanej do holowania pojazdu, zamontowana została wyciągarka elektryczna o uciągu 9979 kg z liną o długości 28 metrów.

Nadwozie pożarnicze ma siedem skrytek sprzętowych. Wewnątrz umieszczone zostały półki oraz wysuwane szuflady i podesty, umożliwiające przewóz armatury i sprzętu. Skrytki zamykane są wodo- i pyłoszczelnymi żaluzjami aluminiowymi.

Płaski, z wbudowanym oświetleniem dach nadwozia został wykonany w formie podestu roboczego. Krawędzie zabezpieczające stanowią kompozytowe lub ze stali nierdzewnej nakładki będące przedłużeniem bocznych ścian nadwozia. Wejście na dach umożliwia składana, odchylana drabinka aluminiowa. Na dachu zamontowane zostało ręcznie sterowane działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności od 800 do 3200 l/min i zasięgu rzutu 60, skrzynia aluminiowa, mocowania na drabinę pożarniczą oraz węże ssawne.

Pojazd posiada zbiornik na wodę o pojemności 5000. Wykonany jest on z materiałów kompozytowych. Zbiornik środka pianotwórczego stanowi integralną część zbiornika na wodę i ma pojemność 500 litrów. Zbiorniki są nisko umieszczone w zabudowie, na ramie pośredniej w celu uzyskania większej stateczności i bezpieczeństwa pojazdu.

W tylnej części nadwozia pożarniczego w przedziale pompowo-sprzętowym umieszczono autopompę Godiva P2A 3010 o wydajności 3761 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 514 l /min przy ciśnieniu 40 barów.

Układ wodno-pianowy wykonany, został ze stali nierdzewnej oraz zbrojonej gumy. Dozownik środka pianotwórczego zapewnia uzyskiwanie stężeń 3% lub 6%.

W przedziale pompowo-sprzętowym znajduje się siedmiocalowy panel kontrolno-sterujący, odporny na uszkodzenia, czytelny i prosty w obsłudze. Pozwala on na sterowanie autopompą oraz elementami zabudowy za pomocą dziesięciu umieszczonych na nim przycisków. Wyświetlane są na nim informacje o poziomie w zbiornikach środków gaśniczych, otwarciu skrytek i podestów czy wysunięciu masztu oświetleniowego. Umożliwia również na sterowanie oświetleniem pola pracy zamontowanym w nadwoziu.

Pożarnicza Scania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pępowie z uwagi na zapewnie bezpieczeństwa jej załodze i innym użytkownikom ruchu drogowego posiada belkę sygnalizacyjną, dziesięć niebieskich punktów świetlnych LED oraz sygnały pneumatyczne.

Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.