keyboard_arrow_up

Scania dla druhów OSP w Galinach

W ręce strażaków założonej w 1948 roku jednostki OSP w Galinach w woj. warmińsko-mazurskim trafił wymarzony przez nich ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Scania P370B4X4HZ linii XT.

W nowym pojeździe, który napędzany jest silnikiem o mocy 272 kW (370 KM) przewidziano czterodrzwiową kabinę brygadową przeznaczoną dla sześcioosobowej załogi.

Wykonane z aluminium nadwozie pożarnicze ma siedem skrytek sprzętowych. Środki gaśnicze przewożone są w kompozytowych zbiornikach o pojemności 5000 litrów (woda) oraz 500 litrów (środek pianotwórczy). W przedziale pompowo-sprzętowym znajduje się autopompa o wydajności 3619 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 441 l/min przy ciśnieniu 40 barów. Linia szybkiego natarcia wyposażona jest w zwijadło z wężem o dł. 60 m zakończonym prądownicą o wydajności 200 l/min.

Na użytkowym dachu umieszczono ręcznie sterowane działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności 1600-3200 litrów. Oświetlenie miejsca działań w porze nocnej umożliwia pneumatyczny maszt o wysokości 5,4 m z reflektorami LED. Samochód dodatkowo wyposażony jest w wyciągarkę elektryczną o sile uciągu 9979 kg i linie o długości 28 metrów.

Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.