keyboard_arrow_up

Po raz kolejny nasze samochody wspomagały polskich strażaków w walce z pożarami w Grecji

Tegoroczne pożary lasów w Grecji okazały się najbardziej dotkliwymi od co najmniej dwudziestu lat. Stanowią one ogromne zagrożenie dla środowiska, nie tylko ze względu na potężne emisje dwutlenku węgla, ale również z uwagi na poważne zagrożenie dla bioróżnorodności oraz ekosystemów.

W związku z falą pożarów w Grecji, również w tym roku poprzez Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego (ERCC) wpłynęła prośba o pomoc ratowniczą w postaci modułów GFFFV (moduł do gaszenia pożarów lasów z ziemi z użyciem pojazdów). Pomoc taka może być udzielona przez dane państwo w oparciu o Mechanizm Ochrony Ludności Unii Europejskiej.

Na apel strony greckiej po raz kolejny odpowiedziała Polska wysyłając grupę 149 strażaków z woj. wielkopolskiego, małopolskiego, Łodzi, Warszawy, Wrocławia oraz komponent dowódczy z Komendy Głównej PSP.

Moduł GFFFV POLAND (Ground Forest Fire Fighting using Vehicles) to grupa ludzi i sprzętu przygotowana do gaszenia pożarów lasów z ziemi z użyciem pojazdów. Jest on w pełni samowystarczalny. Poza typowymi średnimi i ciężkimi samochodami ratowniczo-gaśniczymi na wyposażeniu znajdują się samochody: dowodzenia i łączności, wężowe, dowódczo-rozpoznawcze, nośniki kontenerowe, zaopatrzeniowe oraz kontenery logistyczne, sanitarne, pompy dużej wydajności itp.

Wśród pojazdów biorących udział w tegorocznej misji znalazły się trzy nasze średnie samochody ratowniczo-gaśnicze na podwoziu Iveco EuroCargo ML150E32WS (4×4) (GBA 2,5/27), ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze Scania P370B4X4HZ (GCBA 5/36) oraz Scania P450B6X6HZ (GCBA 10/60), ciężki samochód wężowy Volvo FMX 420 (6×6) (SCW 3000/110) oraz lekki samochód dowodzenia i łączności Iveco Daily 70C18 (4×2) (SLDł).

Polscy strażacy w ramach modułu GFFFV POLAND prowadzili działała w Grecji w rejonie Attyki od 19 lipca do 2 sierpnia 2023 roku.

W ciągu ostatnich siedmiu lat w wyniku pożarów lasów zniszczone zostało 23 proc. terytorium Attyki na wschodzie Grecji. W latach 2017-2023 jedenaście wielkich pożarów lasów w Attyce doprowadziło do zniszczenia 222 tys. hektarów terenu. Najwięcej, bo prawie 105 tys. hektarów, spłonęło w 2021 roku; natomiast w tym roku już prawie 70 tys. ha.

Fot.: PSP, GFFFV Polska, Grzegorz Fortuna

Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.