keyboard_arrow_up

OSP Rzgów z kolejnym samochodem od SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzgowie w woj. łódzkim została założona w 1905 roku przez ks. Załuskę, ówczesnego proboszcza tamtejszej parafii, a następnie pierwszego jej prezesa. W 1995 roku jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Ta wyjątkowa jednostka z uwagi na wielkość swojej remizy, wyposażenie, jak również swoją dyspozycyjność jest wiodącą jednostką OSP w woj. łódzkim. W 2022 roku odnotowała łącznie 140 interwencji, w tym 34 razy wyjeżdżała do gaszenia pożarów, 81 razy do likwidacji miejscowych zagrożeń oraz 25 razy do alarmów fałszywych.

Jednostka dysponuje pięcioma samochodami pożarniczymi, w tym dwoma wykonanymi przez bielską firmę SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. Są nimi ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Atego 1628 AF (zostanie przekazany do innej jednostki) oraz eksploatowany od końca listopada 2020 roku średni samochód ratowniczo-gaśniczy Renault Trucks D16 HIGH K P4X4 280E6.

Tym razem na wyposażenie jednostki trafił oczekiwany przez strażaków ochotników ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Scania P450B4X4HZ XT.

Napęd podwozia zapewnia silnik o maksymalnej o mocy 331 kW (450 KM). Dla obsady zastępu przewidziano fabryczną kabinę załogową zapewniającą bezpieczny przewóz sześciu strażaków w układzie (1+1+4). Z przodu pojazdu umieszczona została wyciągarka elektryczna o uciągu 9979 kg z liną o długości 28 metrów.

W aluminiowym nadwoziu pożarniczym zabudowano pięć skrytek sprzętowych. Kompozytowe zbiorniki na środki gaśnicze przystosowane są do przewozu 7000 litrów wody oraz 710 litrów środka pianotwórczego. W przedziale pompowo-sprzętowym zamontowano autopompę, której wydajność wynosi 5271 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 390 l/min przy ciśnieniu 40 barów. Na umieszczonym w tylnej skrytce zwijadle szybkiego natarcia znajduje się wąż o dł. 60 m z prądownicą o wydajności 200 l/min.

Na użytkowym dachu zamontowano ręcznie sterowane działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności od 1600 do 3200 l/min. Pneumatyczny maszt oświetleniowy z reflektorami LED umożliwia oświetlenie terenu akcji podczas działań ratowniczych prowadzonych w nocy.

Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.