keyboard_arrow_up

OSP KSRG Szropy z nowym Renault Trucks

Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej KSRG Szropy w woj. pomorskim powitali swój nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy.

Pojazd na 2-osiowym podwoziu Renault Trucks D15 HIGH K P4X4 280E6 (4×4) zabudowała bielska firma SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.

Sześcioosobowa załoga ma do swojej dyspozycji ergonomiczną, jednomodułową kabinę załogową. Z przodu na podstawie cynkowanej na gorąco przystosowanej do holowania pojazdu zamontowano wyciągarkę elektryczną o uciągu 9979 kg.

Szkielet zabudowy pożarniczej to konstrukcja samonośna, wykonana z systemowych, skręcanych profili aluminiowych. Umieszczono w niej siedem skrytek sprzętowych zamykanych żaluzjami aluminiowymi w układzie (3+3+1).

Pojazd wyposażony został w kompozytowe zbiorniki na wodę o pojemności 3000 litrów oraz 300 litrów na środek pianotwórczy. Zamontowana autopompa ma wydajność 2846 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 429 l/min przy ciśnieniu 40 barów. Z tyłu samochodu w bocznej skrytce znajduje się linia szybkiego natarcia z wężem o długości 60 metrów zakończonym prądownicą o wydajności 200 l/min.

Na użytkowym dachu znajduje się ręcznie sterowane działko wodno-pianowe o regulowanej wydajność od 800 do 2400 l/min. Na oświetlenie terenu akcji w porze nocnej pozwala wysuwany pneumatycznie maszt oświetleniowy o wysokości 5,4 metrów z reflektorami LED. Podwozie pojazdu zabezpieczone zostało poprzez zamontowanie czterech zraszaczy.

Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.