keyboard_arrow_up

OSP Czernikowo z nowym ciężkim samochodem ratowniczo-gaśniczym

Do powstałej w 1916 roku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czernikowie w woj. kujawsko-pomorskim trafił nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Scania P370B4X4HZ XT.

Podwozie nowego pojazdu napędzane jest silnikiem o maksymalnej mocy 272 kW (370 KM). Do przewozu załogi służy ergonomiczna sześcioosobowa kabina brygadowa. Z przodu, na podstawie cynkowanej na gorąco, przystosowanej do holowania pojazdu, zamontowana została wyciągarka elektryczna o uciągu 9979 kg z liną o długości 28 metrów.

Wykonane z aluminium nadwozie pożarnicze ma siedem zamykanych żaluzjami aluminiowymi skrytek sprzętowych. Zamontowane zostały w nich półki oraz wysuwane szuflady pozwalające na przewóz armatury i sprzętu.

Dach nadwozia pożarniczego z wbudowanym oświetleniem został wykonany w formie podestu roboczego. Umieszczono na nim ręcznie sterowane działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności od 1600 do 3200 l/min, mocowania na drabinę pożarniczą oraz węże ssawne.

Do przewozu wody służy kompozytowy zbiornik o pojemności 5000 litrów, natomiast zbiornik środka pianotwórczego będący integralną częścią zbiornika na wodę ma pojemność 500 litrów.

Do podawania środków gaśniczych służy umieszczona w przedziale pompowo-sprzętowym autopompa o wydajności 3619 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 441 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Oświetlenie terenu akcji w porze nocnej zapewnia wysuwany pneumatycznie maszt oświetleniowy o wysokości 5,4 m z reflektorami LED o łącznym strumieniu świetlnym 36 000 lm.

Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.