keyboard_arrow_up

Ochotnicza Straż Pożarna w Kwilczu z nową Scanią

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej KSRG w Kwilczu jest jedną z najbardziej aktywnych w woj. wielkopolskim. W 2022 roku wyjeżdżała do 146 zdarzeń, a obecnie liczy 48 członków, którzy mogą brać udział w podejmowanych działaniach ratowniczych. Przy jednostce działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza im. Alojzego Kozy, która stała się wzorem do naśladowania dla innych tego typu organizacji.

Na wyposażenie Jednostki Operacyjno-Technicznej OSP Kwilcz wprowadzono ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Scania P450B4X4HZ XT. Nowy pojazd charakteryzuje się obszerną i bezpieczną kabiną brygadową, przystosowaną do przewozu sześciu strażaków. Podwozie pojazdu chronione jest przez system czterech zraszaczy.

Nadwozie pożarnicze ma pięć skrytek sprzętowych – po dwie z każdej strony pojazdu i jedną z tyłu. Zamykane są one żaluzjami aluminiowymi. Zbiorniki na środki gaśnicze wykonane zostały z materiałów kompozytowych. Mają pojemność: 7000 litrów na wodę oraz 710 litrów na środek pianotwórczy. Z tyłu nadwozia umieszczono autopompę o wydajności 5271 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 390 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Na wyposażeniu samochodu znajduje się również pneumatyczny maszt oświetleniowy z reflektorami LED o łącznym strumieniu świetlnym 36 000 lm, ręcznie sterowane działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności od 1600 do 3200 l/min, linia szybkiego natarcia wyposażona w wąż o długości 60 metrów zakończony prądownicą o wydajności 200 l/min oraz wyciągarka elektryczna o sile uciągu 9979 km i linie o długości 28 metrów.

Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.