keyboard_arrow_up

Ochotnicy z Wólki Polanowskiej i Wymysłowa z naszymi samochodami

Na wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w Wólce Polanowskiej (powiat opolski w woj. lubelskim) i Wymysłowie (powiat będziński w woj. śląskim) trafiły średnie samochody ratownicze Renault Trucks D16 HIGH K P4X4 280E6 (4×4).

Podwozie każdego z dwóch samochodów napędzane jest silnikiem o maksymalnej mocy 210 kW (286 KM).

Samochody wyposażone są w jednomodułowe, ergonomiczne, bezpieczne kabiny, przystosowane do przewozu sześciu członków załogi. Z przodu znajduje się wyciągarka elektryczna o uciągu 9979 kg.

Szkielet nadwozia pożarniczego to konstrukcja samonośna, wykonana z systemowych, skręcanych profili aluminiowych. Ma ono siedem skrytek sprzętowych, zamykanych żaluzjami aluminiowymi w układzie (3+3+1).

Przewóz środków gaśniczych umożliwiają kompozytowe zbiorniki na wodę o pojemności 3500 litrów i 350 litrów na środek pianotwórczy. Umieszczona z tyłu nadwozia autopompa ma wydajność 2846 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 429 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Poza tym w pojeździe zamontowano wysuwany pneumatycznie maszt oświetleniowy z reflektorami LED o strumieniu świetlnym 36 000 lm oraz cztery zraszacze.

OSP Wólka Polanowska
OSP Wólka Polanowska
OSP Wólka Polanowska
OSP Wymysłów
OSP Wymysłów
OSP Wymysłów
OSP Wymysłów
Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.