keyboard_arrow_up

Ochotnicy z OSP Kaczorowy zyskali nowy samochód ratowniczo-gaśniczy

Powstała w 1956 roku Ochotnicza Straż Pożarna Kaczorowy w woj. mazowieckim zyskała średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Jego zabudowę wykonała bielska firma SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. na podwoziu Renault Trucks D16 HIGH K P4X4 280E6. Nowy pojazd zastąpi dotychczas eksploatowany przez strażaków ochotników 17-letni średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Star.

Jednostka OSP Kaczorowy w lutym 2000 roku została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Podwozie najnowszego nabytku strażaków-ochotników napędzane jest silnikiem o mocy 210 kW (286 KM). Przewóz załogi umożliwia ergonomiczna, bezpieczna sześcioosobowa kabina załogowa układzie (1+1+4).

Szkielet zabudowy pożarniczej to konstrukcja samonośna, wykonana z systemowych, skręcanych profili aluminiowych. Zabudowa pożarnicza ma siedem skrytek sprzętowych, zamykanych żaluzjami aluminiowymi. Kompozytowe zbiorniki na środki gaśnicze zapewniają przewóz 3500 litrów wody oraz 350 litrów środka pianotwórczego. Z tyłu zabudowy zamontowano autopompę o wydajności 2846 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 429 l/min przy ciśnieniu 40 barów. Układ wodno-pianowy posiada ręczny dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie stężeń 3% lub 6%.

Dodatkowym wyposażeniem samochodu jest wysuwany pneumatycznie maszt oświetleniowy z reflektorami LED, natomiast na dachu znajduje się działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności od 800 do 2400 l/min. Ochronę podwozia zapewniają cztery zraszacze.

Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.