keyboard_arrow_up

Nowe pojazdy dla lubuskich ochotników

Do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Ołobok oraz Niegosław w woj. lubuskim trafiły nowe średnie samochody ratowniczo-gaśnicze.

Jednym z nich jest średni samochód Renault Trucks D15 HIGH K P4X4 280E6 (4×4) przygotowany dla OSP Ołobok.

Do przewozu sześciu strażaków w układzie (1+1+4) służy bezpieczna, ergonomiczna, czterodrzwiowa kabina załogowa.

Aluminiowe nadwozie pożarnicze ma siedem skrytek sprzętowych, zamykanych żaluzjami aluminiowymi. Pojazd wyposażony jest w kompozytowe zbiorniki na wodę o pojemności 3000 litrów i 300 litrów na środek pianotwórczy. Zamontowana autopompa ma wydajność 2846 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 429 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Poza tym, w pojeździe zamontowano wysuwany pneumatycznie maszt oświetleniowy z reflektorami LED o strumieniu świetlnym 36 000 lm. Z przodu umieszczono wyciągarkę elektryczną o uciągu 9979 kg.

Z kolei jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Niegosławiu otrzymała średni samochód ratowniczo-gaśniczy Renault Trucks D16 HIGH K P4X4 280E6 (4×4).

Pojazd wyposażony jest w jednomodułową, czterodrzwiową kabinę, przystosowaną do przewozu sześciu strażaków w układzie (1+1+4). Wykonane z aluminium nadwozie pożarnicze ma siedem skrytek sprzętowych.

Do przewozu środków gaśniczych przystosowane są kompozytowe zbiorniki: na wodę o pojemności 3000 litrów i 300 litrów środek pianotwórczy. Zabudowana autopompa ma wydajność 2846 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 429 l/min przy ciśnieniu 40 barów. Na dachu znajduje się ręcznie sterowane działko wodno-pianowe o regulowanej wydajność od 800 do 2400 l/min. Oświetlenie terenu akcji w porze nocnej umożliwia wysuwany pneumatycznie maszt oświetleniowy z reflektorami LED o łącznym strumieniu świetlnym 36 000 lm.

Renault Trucks D15 dla OSP Ołobok.
Renault Trucks D15 dla OSP Ołobok.
Renault Trucks D15 dla OSP Ołobok.
Renault Trucks D15 dla OSP Ołobok.
Renault Trucks D16 dla OSP Niegosław.
Renault Trucks D16 dla OSP Niegosław.
Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.