keyboard_arrow_up

Nowa Scania dla mazowieckich strażaków

SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. dostarczyła dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Makowie Mazowieckim ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Scania P370B4X4HZ XT.

Jego napęd stanowi wysokoprężny silnik o mocy 272 kW (370 KM). Obszerna, ergonomiczna, czterodrzwiowa kabina przystosowana jest do przewozu sześcioosobowej załogo w układzie (1+1+4). Z przodu zamontowana została wyciągarka elektryczna o uciągu 9979 kg z liną o długości 28 metrów.

Zabudowa pożarnicza posiada siedem skrytek sprzętowych – po trzy z każdej strony i jedną z tyłu. Wykonany z materiałów kompozytowych zbiornik na wodę ma pojemność 5000 litrów. Natomiast zbiornik środka pianotwórczego stanowi integralną część zbiornika na wodę. Jego pojemność to 500 litrów.

W tylnej części nadwozia pożarniczego w przedziale pompowo-sprzętowy zabudowano autopompę o wydajności 3761 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 514 l /min przy ciśnieniu 40 barów.

Poza tym samochód wyposażony jest w wysuwany pneumatycznie maszt oświetleniowy o wysokości 5 metrów z reflektorami LED o łącznym strumieniu świetlnym 36.000 lm.

To kolejny taki pojazd, który trafił w tym roku na wyposażenie Państwowej Straży Pożarnej.

Nowa scania dla Mazowieckich Strażaków
Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.