keyboard_arrow_up

Najnowszy w Polsce Mobilab dla małopolskich strażaków

Na wyposażenie specjalistycznej grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 Komendy Miejskiej PSP w Krakowie został dostarczony ciężki samochód rozpoznawczo-pomiarowy do wykrywania skażeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych, nuklearnych i wybuchowych (CBRNE) Scania P370B6x2*4NB XT.

Zabudowę wykonano na trzyosiowym podwoziu z tylną osią skrętną. Napęd stanowi silnik o mocy 272 kW (370 KM). Samochód posiada jednomodułową, dwumiejscową kabinę w układzie (1+1).

Izolowane termicznie nadwozie składa się z wydzielonych dwóch niezależnych przedziałów: załogowo-laboratoryjno-analitycznego oraz sprzętowego. W pierwszym z przedziałów zamontowano cztery regulowane, obrotowe fotele, przystosowane do przewozu czterech osób. Przedział ma wydzielone strefy pracy pozwalające na bezpieczny pobór, przygotowanie oraz analizę dostarczonych przez ratowników na miejscu prowadzonych działań próbek CBRN.

Załoga ma do dyspozycji sprzęt laboratoryjny, pomiarowy i teleinformatyczny. Dodatkowo w przedziale tym znajduje się wydzielona część z aneksem kuchennym. 

Z kolei przedział sprzętowy służy do przechowywania wyposażenia specjalistycznego. Przewidziano w nim szereg szuflad i kuwet umożliwiających przechowywanie sprzętu ochronnego, pomiarowego i ratowniczego. Znajduje się tam również wózek transportowy z mocowaniami. W wydzielonym miejscu zamontowano spektrometr FTIR (podczerwień pasywna) typu Rapid.

Z tyłu zabudowy znajduje się hydrauliczny podest roboczy o nośności 1500 kg. Pojazd posiada dach użytkowy z podestem roboczym, pozwalającym na dostęp umieszczonych na nim skrzyń transportowych.

SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. jest jedną z kilku zaledwie firm na świecie, które są producentami wysoko zaawansowanych technologicznie pojazdów (laboratoriów) dla specjalistycznych grup ratownictwa chemiczno-ekologicznego straży pożarnych.

Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.