keyboard_arrow_up

Miejska Ochotnicza Straż Pożarna w Prabutach ma nowy samochód

Założona w 1945 roku Miejska Ochotnicza Straż Pożarna w Prabutach w woj. pomorskim otrzymała nowy samochód pożarniczy. Jest nim wyprodukowany przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Scania P370B4X4HZ XT.

Czterodrzwiowa, brygadowa kabina pojazdu przystosowana jest do przewozu sześcioosobowego zastępu.

Wykonana z aluminium zabudowa pożarnicza ma siedem skrytek sprzętowych. Środki gaśnicze przewożone są w kompozytowych zbiornikach o pojemności 5000 litrów (woda) oraz 500 litrów (środek pianotwórczy). W przedziale pompowo-sprzętowym znajduje się autopompa o wydajności 3619 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 441 l/min przy ciśnieniu 40 barów. Linia szybkiego natarcia wyposażona jest w zwijadło z wężem o dł. 60 m zakończonym prądownicą o wydajności 200 l/min.

Na użytkowym dachu umieszczono ręcznie sterowane działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności 1600-3200 litrów. Oświetlenie miejsca działań w porze nocnej umożliwia pneumatyczny maszt oświetleniowy o wysokości 5,4 m z reflektorami LED. Samochód dodatkowo wyposażony jest w wyciągarkę elektryczną o sile uciągu 9979 kg i linie o długości 28 metrów.

Warto wspomnieć, że dwa lata temu MOSP w Prabutach otrzymała nowy sztandar, a także wprowadziła się do nowoczesnej remizy.

Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.