keyboard_arrow_up

MAN TGM dla Ochotniczej Straży Pożarnej Rogoźno

Założona w 1874 roku jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogoźnie w woj. wielkopolskim w przyszłym roku obchodzić będzie okrągły jubileusz 150-lecia powstania.

Ostatnio do jednostki dotarł średni samochód ratowniczo-gaśniczy MAN TGM 18.320 BB CH. Został on wyprodukowany i dostarczony przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.

Dla zastępu przewidziano obszerną kabinę załogową pozwalającą na przewóz sześciu strażaków. Z przodu pojazdu zamontowano elektryczną wyciągarkę linową o sile uciągu 9979 kg i linie o dł. 28 metrów. Ponadto z przodu dodatkowo zamontowano zderzakowe działko wodno-pianowe o wydajności 1600 l/min.

W aluminiowej zabudowie przewidziano siedem skrytek sprzętowych – po trzy z każdej strony pojazdu oraz jedną z tyłu. Wewnątrz nich umieszczono półki, wysuwane szuflady i podesty, umożliwiające przewóz armatury i sprzętu ratowniczego. Wszystkie skrytki zamykane są żaluzjami aluminiowymi.

Nowy samochód pożarniczy wyposażony został w kompozytowe zbiorniki na wodę o pojemności 4000 litrów oraz środek pianotwórczy, którego pojemność to 400 litrów. W tylnej części nadwozia w przedziale pompowo-sprzętowym zamontowano autopompę o wydajności 2846 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 429 l/min przy ciśnieniu 40 barów. Podwozie pojazdu chronione jest za pomocą czterech zraszaczy.

Dach nadwozia został wykonany w formie podestu roboczego. Umieszczone zostało na nim ręcznie sterowane działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności od 800 do 3200 l/min.

Oświetlenie w porze nocnej podczas prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych zapewnia wysuwany pneumatycznie maszt oświetleniowy z reflektorami LED o łącznym strumieniu świetlnym 36 000 lm.

Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.