keyboard_arrow_up

Litewskie lwy

Litewscy strażacy poszerzają swoją flotę o partię prawie 70 samochodów ratowniczo-gaśniczych. Pierwsze z nich trafiły już na wyposażenie jednostek straży pożarnych na Litwie. To kolejna nasza dostawa do krajów nadbałtyckich, a zarazem dowód jakości i niezawodności dostarczanych przez naszą firmę pojazdów dla tak wymagającego odbiorcy.

Najnowsza dostawa obejmuje średnie samochody ratowniczo-gaśnicze. Pod ich zabudowę posłużyło podwozie TGM 18.290 BB CH (4×4). Napęd zapewnia silnik o maksymalnej mocy 213 kW (290 KM).

MAN ma jednomodułową, czterodrzwiową kabinę brygadową przystosowaną do przewozu sześcioosobowej załogi w układzie (1+1+4). Z przodu kabiny zamontowana została wyciągarka elektryczna o uciągu 9979 kg z liną o długości 28 m.

Szkielet zabudowy pożarniczej to konstrukcja samonośna, wykonana ze spawanych profili aluminiowych. Poszycie wewnętrzne nadwozia wykonane zostało z blachy anodowanej, a zewnętrzne z lakierowanej blachy aluminiowej. Zabudowa ma siedem skrytek – po trzy z każdej strony pojazdu oraz jedną z tyłu. Wszystkie skrytki zamykane są żaluzjami aluminiowymi.

Pojazd wyposażony został w kompozytowy zbiornik na wodę o pojemności 3000 litrów. Jest on izolowany termicznie i wyposażony w wewnętrzne falochrony. Samochód nie posiada zbiornika na środek pianotwórczy. W tylnej części zabudowy zamontowano autopompę o wydajności 3761 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 514 l/min przy ciśnieniu 40 barów. Autopompa ma dwie nasady tłoczne 75 mm, trzy nasady zasilania hydrantowego 75 mm oraz jedną nasadę ssawną 125 mm. Dodatkowo z tyłu, w przedziale pompowo-sprzętowym znajduje się nasada 52 mm do zasilania środkiem pianotwórczym. Ponadto układ wodno-pianowy wyposażony został w ręczny dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie stężeń 3% lub 6%.

Z przodu na użytkowym dachu umieszczono działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności od 800 do 3030 l/min. Działko można zamontować również na podstawie i wykorzystywać podczas działań jako działko przenośne. Dla zapewnienia oświetlenia pola pracy podczas prowadzonych działań ratowniczych w porze nocnej, w przedniej części zabudowy pożarniczej, po prawej stronie umieszczony został teleskopowy maszt oświetleniowy. Jest on wysuwany pneumatyczne i ma dwie lampy o łącznym strumieniu świetlnym 20 000 lumenów. Umożliwia on oświetlenie rozproszone oraz skupione. Kąt obrotu reflektorów w osi poziomej to 360°, natomiast w osi pionowej min. 45°. Maszt ma wysokość dwóch metrów powyżej dachu nadwozia pożarniczego. Panel sterowania masztem umieszczono w pierwszej skrytce za kabiną po prawej stronie. Dodatkowo w kabinie znajduje się kontrolka informująca o rozłożonym maszcie.

Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.