keyboard_arrow_up

Lider Bezpieczeństwa Państwa w Naszych rękach

Ogólnopolski Konkurs pod nazwą „Lider Bezpieczeństwa Państwa” jest prestiżową inicjatywą, której celem jest wyróżnienie przedsiębiorstw prowadzących działalność na rzecz służb mundurowych za wkład i osiągnięcia w zakresie wspierania szeroko rozumianego bezpieczeństwa Państwa. Udział biorą w nim przedsiębiorstwa i instytucje, które wyróżniły się w zakresie wyrobów i technologii przeznaczonych dla służb mundurowych w bieżącym roku.
Zostaliśmy w tym roku wyróżnieni w kategoriach takich jak:

  • GRAND PRIX – nagroda przyznawana dla przedsiębiorstw, które cechują najwyższe walory innowacyjności oraz skala i przeznaczenie do zastosowań w obszarze bezpieczeństwa i obronności. Nagroda jest przyznawana pierwszy raz w historii.
  • LIDER BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA – nagroda przyznawana dla przedsiębiorstw o wysokich walorach użytkowych rekomendowanych do wdrożeń. W tej kategorii możemy pochwalić się aż dwoma wyróżnieniami.

Szczególnym wyróżnieniem dla Naszej firmy jest indywidualna nagroda dla Pani Anny Szczęśniak. Jest to wyróżnienie dedykowane dla osób, które przyczyniły się wieloletnią działalnością na rzecz bezpieczeństwa oraz obronności państwa. Nagroda w postaci Pierścienia “BENE DE PATRIA MERITUS” – “DOBRZE ZASŁUŻONYCH OJCZYŹNIE” oraz Certyfikatu została przekazana na uroczystej gali.
Firma SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. otrzymała wyróżnienie: Grand Prix w kategorii „Innowacyjna Firma”, za wieloletnie prace nad innowacyjnością produktów na rzecz bezpieczeństwa i obronności. Docenione zostały tym samym prace poczynione przez naszą firmę, których celem jest modernizacja rozwiązań stosowanych w służbach mundurowych. Nie jest to jednak jedyne wyróżnienie przekazane na nasze ręce. Poza ogółem prac docenione zostały również poszczególne produkty, jakimi są średnie samochody ratownictwa chemicznego Scania oraz pojazd typu armatka wodna Tajfun IV. Pojazdy ratownictwa chemicznego trafiły już do Komend Państwowych Straży Pożarnych na terenie naszego kraju. Uhonorowaniem produktu jest statuetka w kategorii „Produkt”.
Zwiększanie potencjału służb mundurowych poprzez oferowanie najnowocześniejszych rozwiązań w niezawodnych pojazdach jest zadaniem trudnym, jednak kolejny rok z rzędu udowadniamy, iż z wyzwaniem tym radzimy sobie bardzo dobrze. Specjalistyczne pojazdy wraz z nowoczesnymi rozwiązaniami wpływają na potencjał bojowy różnych formacji służb mundurowych. Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, że nasze starania są doceniane i wyróżniane tak prestiżowymi nagrodami.

Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.