keyboard_arrow_up

Kolejny samochód pożarniczy dla strażaków ochotników z Lubelszczyzny

Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej KSRG Tarnogród w woj. lubelskim wzbogacili się o nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Został on zabudowany na 2-osiowym podwoziu Renault Trucks D16 HIGH K P4X4 280E6 (4×4).

Jednostka z Tarnogrodu została założona na początku poprzedniego stulecia w 1916 roku.

Nowy samochód posiada jednomodułową, czterodrzwiową kabinę brygadową pozwalającą na przewóz sześciu strażaków w układzie (1+1+4). Z przodu kabiny umieszczona została wyciągarka elektryczna o uciągu 9979 kg.

Szkielet nadwozia pożarniczego to konstrukcja samonośna, wykonana z aluminium. W nadwoziu znajduje się siedem skrytek sprzętowych – po trzy z każdej strony pojazdu oraz jedna z tyłu. Są one zamykane żaluzjami aluminiowymi.

Samochód wyposażony jest w kompozytowe zbiorniki na wodę o pojemności 3000 litrów oraz 300 litrów na środek pianotwórczy. W tylnej części zabudowy umieszczona została autopompa o wydajności 2846 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 429 l/min przy ciśnieniu 40 barów. W układ wodno-pianowy wbudowany został ręczny dozownik środka pianotwórczego, zapewniający uzyskiwanie stężeń 3% lub 6%.

Na użytkowym dachu zamontowano ręcznie sterowane działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności od 800 do 2400 l/min. Oświetlenie terenu akcji w porze nocnej umożliwia maszt oświetleniowy z reflektorami LED o łącznym strumieniu świetlnym 36 000 lm. Podwozie samochodu chronione jest za pomocą czterech zraszaczy.

Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.