keyboard_arrow_up

Kolejny samochód dla strażaków ochotników z powiatu bialskiego

Strażacy ochotnicy z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Konstantynowie w woj. lubelskim odebrali średni samochód ratowniczo-gaśniczy Renault Trucks D16 HIGH K P4X4 280E6 (4×4). To kolejny pojazd tej marki i kategorii z zabudową SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o., który w tym roku trafił w ręce druhów w powiecie bialskim.

Pojazd wyposażony jest w ergonomiczną, bezpieczną, sześcioosobową kabinę w układzie (1+1+4). Z przodu zamontowano wyciągarkę elektryczną o sile uciągu 9979 kg.

Zabudowa pożarnicza została wykonana z systemowych skręcanych profili aluminiowych. Ma siedem zamykanych żaluzjami aluminiowymi skrytek sprzętowych (3+3+1), które przystosowane są do przewozu sprzętu pożarniczego, ratowniczego, armatury oraz węży pożarniczych.

Kompozytowy zbiornik na wodę ma pojemność 3500 litrów, a na środek pianotwórczy 350 litrów. W pojeździe zamontowano autopompę o wydajności 2846 l/min przy 10 barach lub 429 l/min przy 40 barach. Na dachu umieszczono ręcznie sterowane działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności 800 – 2400 l/min. Z kolei oświetlenie miejsca działań w porze nocnej umożliwia pneumatyczny maszt oświetleniowy z reflektorami LED.

Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.