keyboard_arrow_up

Kolejna Scania we flocie OSP Piątnica

Flota Ochotniczej Straży Pożarnej KSRG w Piątnicy w woj. podlaskim wzbogaciła się o kolejny ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy. Najnowszy nabytek druhów został zabudowany na podwoziu Scania P450B4X4HZ linii XT. To kolejny ciężki pojazd w tej jednostce na podwoziu Scania z zabudową SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. Od kilku lat z powodzeniem eksploatowany jest ciężki samochód P340DB4X4HHZ.

Podwozie nowego pojazdu napędzane jest silnikiem o maksymalnej mocy 331 kW (450 KM). Ma ono blokady mechanizmów różnicowych obu osi oraz blokadę międzymostową.

Strażacy mają do dyspozycji obszerną, załogową kabinę pozwalającą na przewóz sześciu osób w układzie (1+1+4). Z przodu umieszczono wyciągarkę elektryczną o uciągu 9979 kg z liną o długości 28 metrów.

Zabudowa pożarnicza ma pięć skrytek sprzętowych (2+2+1) zamykanych żaluzjami aluminiowymi. Wewnątrz umieszczone zostały półki oraz wysuwane szuflady i podesty, umożliwiające przewóz armatury i sprzętu.

Samochód wyposażony został w kompozytowe zbiorniki: na wodę o pojemności 7000 litrów oraz zbiornik środka pianotwórczego, stanowiący integralną część zbiornika na wodę, który ma pojemność 710 litrów. W przedziale pompowo-sprzętowym zamontowano autopompę o wydajności 5271 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 390 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Na użytkowym dachu umieszczone zostało ręcznie sterowane działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności od 1600 do 3200 l/min, aluminiowa skrzynia, mocowania na drabinę pożarniczą oraz węże ssawne.

Poza tym nowy samochód strażaków ochotników wyposażony został w pneumatyczny maszt oświetleniowy o wysokości 5,1 m o łącznym strumieniu świetlnym 36 000 lm, zwijadło szybkiego natarcia z napędem elektrycznym, które wyposażone jest w gumowy wąż o długości 60 metrów oraz prądownicę wodno-pianową o wydajności 200 l/min.

Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.