keyboard_arrow_up

Kolejna Scania dla szwedzkich strażaków

Firma SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. wykonała i dostarczyła kolejny ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla strażaków ze Szwecji. Został on zamówiony przez władze gminy Flen w Szwecji i będzie eksploatowany przez straż pożarną w tej miejscowości (Räddningstjänsten Flen).

Pod jego budowę wykorzystano 2-osiowe podwozie Scania P450B4X2NB XT. Ma ono zawieszenie pneumatyczne obu osi. Załoga ma do swojej dyspozycji obszerną jednomodułową, czterodrzwiową kabinę Scania CP 31L. Przystosowana jest ona do przewozu pięcioosobowej załogi w układzie 1+1+3. Z przodu pod kabiną w środkowej części umieszczono elektryczną wyciągarkę linową o uciągu 5440 kg i dł. liny 30 metrów.

Nadwozie pożarnicze to konstrukcja samonośna. Jej szkielet został wykonany z aluminiowych profili skręcanych, natomiast poszycie zewnętrzne z blach aluminiowych klejonych do niego. Posiada ono dziesięć skrytek sprzętowych – po cztery z każdego boku oraz dwie z tyłu. Każda z trzech bocznych skrytek po lewej i prawej stronie zamykana jest żaluzjami aluminiowymi. Natomiast boczne skrytki znajdujące się w tylnej części zabudowy zamykane są drzwiami aluminiowymi. Tylne dwie skrytki zamykane są aluminiowymi klapami podnoszonymi do góry.

W pojeździe zastosowano jednozakresową autopompę o wydajność 3000 l/min przy ciśnieniu 10 barów. Korpus autopompy wykonany jest z brązu i posiada tzw. płaszcz grzewczy. Pozwala to na jej pracę, nawet przy najniższych temperaturach. Autopompa umiejscowiona została w pozycji „mid-ship”. Oznacza to centralny jej montaż pomiędzy kabiną a zabudową.

Samochód posiada kompozytowy zbiornik na wodę o pojemności 3000 litrów. Umieszczony jest on w środkowej części zabudowy. Pojazd nie ma zbiornika na środek pianotwórczy. Linia szybkiego z elektrycznym zwijadłem wyposażona jest w wąż o długości 40 metrów zakończony prądownicą o wydajności 200 l/min.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa załogi dach nie został wykonany w formie podestu roboczego. Dla łatwego i bezpiecznego korzystania z przewożonych na dachu drabin i sprzętu, zamontowano na nim trzy elektrycznie sterowane prowadnice. W przedniej części nadwozia, na dachu, zamontowano podnoszoną elektrycznie tablicę ostrzegawczą wyposażoną w sygnalizację świetlną oraz ze znakiem ostrzegawczym o wypadku.

Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.