keyboard_arrow_up

Kolejna partia średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych trafiła do jednostek PSP woj. łódzkiego

Firma SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. zrealizowała kolejną dostawę trzech średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych z napędem 4×2 i 4×4 dla jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP woj. łódzkiego.

Dwa średnie samochody Renault Trucks D16 HIGH K P4X2 280E6 z napędem 4×2 trafiły do Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych PSP w Bełchatowie i Piotrkowie Trybunalskim.

Natomiast samochód Renault Trucks D16 HIGH K P4X4 280E6 z napędem 4×4 będzie eksploatowany w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Skierniewicach.

Każdy z dostarczonych pojazdów został wyposażony w kabinę załogową umożliwiającą przewóz sześciu strażaków w układzie (1+1+4), w kompozytowy zbiornik na wodę o pojemności 3000 litrów i 300 litrów na środek pianotwórczy oraz autopompę o wydajności 2846 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 429 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Tylko w 2022 roku w ramach przetargu przeprowadzonego przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, do wybranych jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP z woj. łódzkiego trafiło łącznie 12 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych Renault Trucks D16 HIGH K P4X2 280E6 (4×2) i Renault Trucks D16 HIGH K P4X4 280E6 (4×4) oraz jeden ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Scania P450B4X4HZ XT (4×4).

Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.