keyboard_arrow_up

JUBILEUSZOWE WYDANIE POJAZDU NUMER 2000

16 października b.r. w siedzibie firmy Szczęśniak Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej uroczyście przekazano dwutysięczny wyprodukowany przez nią pojazd pożarniczy. To ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Renault K440 6×6. Jubileuszowy samochód trafił w ręce druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej Czarny Dunajec. Co ciekawe, OSP Czarny Dunajec jest również pierwszym użytkownikiem wyprodukowanego przez firmę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu Renault D16. Pojazd ten posiada zbiornik wody o pojemności aż 10 000 litrów wody oraz wysokie parametry trakcyjne umożliwiające pracę w trudnych warunkach terenowych.

Podczas uroczystości przekazania pojazdu mieliśmy zaszczyt gościć Pana Philippe Gorjux, Dyrektora Zarządzającego Renault Trucks Polska wraz z przedstawicielami firmy, która od wielu lat dostarcza podwozia do naszych samochodów. Goście przekazali pamiątkową statuetkę z okazji dwutysięcznego wydania pojazdu wraz z podziękowaniami za dotychczasową współpracę. Miło nam było również powitać Pana Marcina Ratułowskiego, Wójta Gminy Czarny Dunajec,  który wspólnie z druhami z tamtejszej jednostki przekazał nam pamiątkową tabliczkę z podziękowaniami.  Otrzymaliśmy także słowa uznania od Prezydenta Miasta Bielsko-Biała Pana Jarosława Klimaszewskiego przekazane w formie listu gratulacyjnego, ze względu na nieobecność osobistą Pana Prezydenta na uroczystości z powodu ograniczeń spowodowanych pandemią.

Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.