keyboard_arrow_up

Jedenastka z CAFS

Nasza firma dostarczyła kolejną partię średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla wybranych Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej. Tym razem jest to jedenaście samochodów z systemem piany sprężonej CAFS.

Pod zabudowę każdego z pojazdów posłużyło podwozie Renault Trucks D16 HIGH K P4X2 280E6 z napędem (4×2) i silnikiem o maksymalnej mocy 210 kW (286 KM).

Każdy z pojazdów ma jednomodułową, czterodrzwiową kabinę załogową umożliwiającą przewóz sześciu strażaków. W tylnej części kabiny znajdują się miejsca dla czterech strażaków. Siedziska wyposażone zostały w dwupunktowe pasy bezpieczeństwa, podnoszony zagłówek oraz miejsce z mocowaniem na jednobutlowe aparaty powietrze.

Nowoczesna ergonomiczna zabudowa pożarnicza została wykonana z systemowych skręcanych profili aluminiowych. Siedem skrytek sprzętowych przystosowanych jest do przewozu sprzętu pożarniczego i ratowniczego, węży i armatury wodno-pianowej.

Samochód został wyposażony w kompozytowe zbiorniki na wodę o pojemności 2000 litrów, 200 litrów na środek pianotwórczy oraz 100 litrów na środek pianotwórczy do zamontowanego systemu CAFS.

Zastosowana autopompa ma wydajność 2846 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 429 l/min przy ciśnieniu 40 barów. Autopompa ma dwie nasady tłoczne 75 mm, dwie nasady zasilania hydrantowego 75 mm, jedną nasadę ssawną 110 mm, a także dwie nasady tłoczne CAFS 52 mm. Poza tym, układ wodno-pianowy wyposażony został w automatyczny dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie stężeń 3% lub 6%.

Ponadto na wyposażeniu samochodu znajduje się m.in. ręcznie sterowane działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności 800-2400 l/min, pneumatyczny maszt oświetleniowy o wysokości 4,8 metra z reflektorami LED o strumieniu świetlnym 36 000 lm.

Dodatkowym wyposażeniem pojazdu jest zamontowany system piany sprężonej CAFS SZCZĘŚNIAK PS o wydajności sprężarki 1800 l/min.

Przetarg na zakup pojazdów przeprowadziła Kujawsko-Pomorska Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu. Pojazdy znajdą się na wyposażeniu Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej będących w strukturze organizacyjnej Komend Miejskich PSP w Bydgoszczy, Gdańsku, Grudziądzu, Łodzi, Płocku, Warszawie, we Wrocławiu, Komend Powiatowych PSP w Nakle nad Notecią i Wąbrzeźnie, a także Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie oraz Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy.

Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.