keyboard_arrow_up

General Data Protection Regulation

According to the provisions of Art. 13 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of April 27, 2016 – “GDPR”, we inform you that:

1) The administrator of your personal data is SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. in Bielsko-Biała, Poland

2) In matters related to the protection of personal data you can contact the data protection officer in the following way:

– in writing to the address of the administrator’s seat,

– at the e-mail address: ,

– by calling the number: 33 827 34 00.

3) Pursuant to the provisions of the Act of August 22, 1997 on the protection of persons and property, the personal data provided will be processed solely for the purpose of ensuring the safety of persons, protection of property and production at the premises of SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. in Bielsko-Biała,

4) Your personal data may be made available to other entities only on the basis of legal provisions,

5) The provided data will be processed only for the fulfillment of the purpose referred to in point 3,

and it will be deleted after the end of the archiving period of the book of records of people who came to the premises (i.e. after 10 years), in which your personal data was recorded,

6) You have the right to:

– access to shared personal data,

– rectification, deletion or limitation of processing,

– object to processing,

– lodging a complaint to the President of the Personal Data Protection Office with its seat in Warsaw, Stawki St. 2,

7) The provision of personal data by you, referred to in point 3 is a prerequisite for entering and staying on the premises of the SZCZĘŚNIAK Pojazdy SpecjSp. z o.o. in Bielsko-Biała,

8) The provided personal data will not be subject to the decision of automated processing, including profiling.

Video recording

Pursuant to Article 13 para. 1 and sec. 2 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 – “GDPR”, we would like to inform you that:

1. The administrator of your personal data processed in the form of a video image is SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. in Bielsko-Biała, with its seat in 43-346 Bielsko-Biała, Bestwińska St. 105 A, Poland

2. In matters related to the protection of personal data, you can contact the data protection officer, as follows:

a) at the e-mail address: ,

b) in writing to the address of the administrator’s seat,

c) by phone: 33 827 34 00.

3. The processing of your personal data is carried out on the basis of the provisions of Article 22² of the Act of June 26, 1974 – Labor Code in order to ensure the safety of persons, protect property and control production in the area of the Company’s infrastructure in Bielsko-Biała.

4. Data may be transferred to other entities authorized to obtain personal data only on the basis of legal provisions.

5. Your personal data will be processed for a maximum of 60 days, as it is the time determined by the technological properties of the monitoring system in terms of storing the recorded image. After this period, the data will be automatically deleted.

6. Pursuant to the provisions of the GDPR, you have the right to:

a) access to recordings in justified cases,

b) request removal of your personal data or image anonymization on recorded images,

c) restrictions on the processing of your personal data,

d) to object to the processing of your personal data,

e) file a complaint to the President of the Personal Data Protection Office with its seat in Warsaw, Stawki St. 2.

7. Your personal data will not be processed in an automated manner and will not be profiled.

Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.