keyboard_arrow_up

Druhowie OSP Dąbie z nowym „średniakiem”

Dwa wielkie pożary Dąbia pod koniec XIX wieku skłoniły mieszkańców do powołania w 1882 roku Ochotniczej Straży Ogniowej. W 1883 roku jednostka ta liczyła 96 umundurowanych członków i przejęła od władz miasta podręczny sprzęt przeciwpożarowy.

Ostatnio do jednostki dotarł oczekiwany i wymarzony przez druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbiu w woj. wielkopolskim, średni samochód ratowniczo-gaśniczy MAN TGM 18.320 BB CH z zabudową wykonaną przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.

Podwozie nowego samochodu wyposażone jest w jednomodułową, czterodrzwiową kabinę załogową, pozwalającą na przewóz sześciu strażaków w układzie (1+1+4). Dodatkowo z przodu, na podstawie cynkowanej na gorąco, przystosowanej do holowania pojazdu zamontowano wyciągarkę elektryczną o uciągu 9979 kg.

Aluminiowa zabudowa pożarnicza posiada siedem skrytek sprzętowych zamykanych żaluzjami.

Pojazd wyposażony jest w kompozytowe zbiorniki na wodę o pojemności 4000 litrów oraz 400 litrów na środek pianotwórczy. W tylnej części nadwozia pożarniczego zamontowano autopompę o wydajności 2846 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 429 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Na dachu umieszczone zostało ręcznie sterowane działko wodno-pianowe o regulowanej wydajność od 800 do 2400 l/min. Oświetlenie terenu akcji w porze nocnej umożliwia wysuwany pneumatycznie maszt oświetleniowy z reflektorami LED o łącznym strumieniu świetlnym 36 000 lm.

Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.