keyboard_arrow_up

Dolnośląscy ochotnicy mają nowy wóz

Do Ochotniczej Straży Pożarnej w Białołęce w woj. dolnośląskim dotarł upragniony i wymarzony przez strażaków ochotników nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Pod jego zabudowę wykorzystano podwozie MAN TGM 18.320 BB CH.

Obsadę pojazdu stanowi sześciu strażaków, którzy mają do swojej dyspozycji czterodrzwiową kabinę załogową.

W zabudowie pożarniczej wykonanej z aluminium znajduje się siedem skrytek sprzętowych w układzie (3+3+1). Zamykane są one żaluzjami aluminiowymi.

Do przewozu środków gaśniczych przewidziano wykonane z materiałów kompozytowych zbiorniki o pojemności: 4000 litrów na wodę oraz 400 litrów na środek pianotwórczy. W tylnej części zabudowy, w przedziale sprzętowo-pompowym zamontowano autopompę o wydajności 2846 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 429 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Na użytkowym dachu umieszczono ręcznie sterowane działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności od 800 do 3200 l/min. Ponadto pojazd wyposażony został także m.in. w wysuwany pneumatycznie maszt oświetleniowy z reflektorami LED o łącznym strumieniu świetlnym 36 000 lm oraz elektryczną wyciągarkę linową o sile uciągu 9979 kg i linie o dł. 28 metrów.

Nowy samochód otrzymał imię „BOGUŚ” na cześć wieloletniego strażaka, opiekuna i gospodarza remizy dh Bogdana Kołodzieja.

Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.