keyboard_arrow_up

Do OSP Karwów dotarł ratowniczo-gaśniczy MAN TGM

Ochotnicza Straż Pożarna KSRG w Karwowie w woj. lubelskim została doposażona w oczekiwany przez jej członków średni samochód ratowniczo-gaśniczy MAN TGM 18.320 BB CH.

Napęd podwozia zapewnia silnik o maksymalnej mocy 235 kW (320 KM). Dla sześcioosobowego zastępu strażaków przewidziano fabryczną kabinę załogową zapewniającą ich bezpieczny przewóz.

Aluminiowa zabudowa pożarnicza ma siedem skrytek sprzętowych. Kompozytowe zbiorniki na środki gaśnicze mają pojemność 4000 litrów na wodę i 400 litrów na środek pianotwórczy. W tylnej części zabudowy pożarniczej znajduje się przedział pompowo-sprzętowy. Zamontowano w nim autopompę o wydajności 2846 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 429 l/min przy ciśnieniu 40 barów. Na umieszczonym w tylnej skrytce, po prawej stronie zwijadle szybkiego natarcia znajduje się wąż o dł. 60 m, zakończony prądownicą o wydajności 200 l/min.

Na dachu zamontowane zostało ręcznie sterowane działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności od 800 do 3200 l/min. Pneumatyczny maszt oświetleniowy z reflektorami LED zapewnia oświetlenie terenu akcji w porze nocnej.

Nowy pojazd zastąpi zakupiony w 2014 roku średni samochód pożarniczy na podwoziu Scania 93M posiadający zbiornik na wodę o pojemności 3000 litrów.

Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.