keyboard_arrow_up

Bydgoscy strażacy z nowym samochodem

Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej PSP w Bydgoszczy otrzymali ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Renault Trucks K440 P6X6 MEDIUM E6. Odbiór nowego pojazdu przypada w roku jubileuszu 150-lecia powstania Zawodowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy.

Pod zabudowę pojazdu wykorzystano wzmocnione, trzyosiowe podwozie w układzie z napędem na wszystkie osie (6×6). Dla załogi przewidziano miejsca w standardowej (krótkiej) dwudrzwiowej, trzyosobowej kabinie w układzie (1+1+1). Z przodu kabinę wyróżnia trzyczęściowy zderzak z narożnikami stalowymi. Zamontowana tam również została elektryczna wyciągarka linowa o uciągu 9979 kg i dł. liny 28 metrów.

Szkielet nadwozia pożarniczego to konstrukcja samonośna wykonana ze spawanych profili aluminiowych. Poszycie wewnętrzne nadwozia wykonane jest z blachy anodowanej, a zewnętrzne z lakierowanej blachy aluminiowej. Blachy poszycia łączone są ze szkieletem w technologii klejenia i nitowania. Zabudowa posiada pięć skrytek – po dwie z każdej strony pojazdu oraz jedną z tyłu. Skrytki zamykane są żaluzjami aluminiowymi.

Samochód wyposażony został kompozytowe zbiorniki na wodę o pojemności 10.120 litrów oraz 1085 litrów na środek pianotwórczy. Zbiornik na wodę może być zasilany poprzez dwie nasady zasilania hydrantowego 75 mm i dwie 110 mm. W tylnej części nadwozia pożarniczego w przedziale pompowo-sprzętowy umieszczono autopompę o wydajności 5591 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 429 l /min przy ciśnieniu 40 barów. Ma ona cztery nasady tłoczne 75 mm i dwie 110 mm, a także trzy nasady ssawne 110 mm.

Na użytkowym dachu znajduje się działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności od 800 do 3200 l/min i zasięg rzutu 60 m. Samochód ma także wysuwany pneumatycznie maszt oświetleniowy o wysokości 6 m z reflektorami LED o łącznym strumieniu świetlnym 36.000 lm.

Bydgoscy strażacy z nowym samochodem
Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.