keyboard_arrow_up

Będziemy na IV Międzynarodowych Targach Sprzętu i Wyposażenia Straży Pożarnej i Służb Ratowniczych IFRE-EXPO

Zapraszamy wszystkich zwiedzających oraz naszych partnerów biznesowych do odwiedzenia naszego stoiska (ZF-8), podczas tegorocznych IV Międzynarodowych Targów Sprzętu i Wyposażenia Straży Pożarnej i Służb Ratowniczych IFRE-EXPO. Odbędą się one na terenie Targów Kielce od 15 do 17 czerwca 2023 roku.

Na naszym stoisku zaprezentowane zostaną:

– ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze na podwoziach Scania P370 (4×4) i Scania P450 (4×4),

– średni samochód ratowniczo-gaśniczy Renault Trucks D16 (4×2) z systemem piany sprężonej CAFS,

– oraz nowość 2023 roku – premierowy egzemplarz średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego MAN TGM 18.320 (4×4)!

Podczas targów nasi specjaliści będą do Państwa dyspozycji, gotowi do udzielenia odpowiedzi na temat naszej gamy wyrobów dedykowanych dla jednostek straży pożarnych, wojska, służb ratowniczych, energetycznych i komunalnych.

Dostępne będą również nasze najnowsze katalogi produktów 2023-24.

Serdecznie zapraszamy!

Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.