keyboard_arrow_up

22 Beskidzki Festiwal Nauki i Sztuki

Już po raz dwudziesty drugi 12 i 13 czerwca 2022 roku w Bielsku-Białej odbył się Beskidzki Festiwal Nauki i Sztuki. Jego organizatorem jak corocznie była Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej. Jest to największa nad Podbeskidziu impreza popularyzująca naukę. Podczas niego mieszkańcy naszego regionu mieli okazję bezpośrednio uczestniczyć w ciekawym cyklu spotkań, prelekcji, pokazów, warsztatów, wystaw i koncertów.

W czasie tegorocznego Beskidzkiego Festiwalu Nauki i Sztuki SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w ramach wystawy technicznej połączonej z pokazem samochodów, nasza firma zaprezentowała ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Scania P450B4X4HZ linii XT. Była to również doskonała okazja przedstawienia osiągnięć naszej firmy, w przypadającym w tym roku jubileuszu 30-lecia jej powstania. Udział naszego pojazdu wzbudził duże zainteresowanie nie tylko dorosłych ale był również ogromną atrakcją dla najmłodszych uczestników festiwalu. Każde dziecko nie tylko mogło na własne oczy zobaczyć jak wygląda prawdziwy samochód, którym jeżdżą prawdziwi strażacy, ale choć na chwilę stać się jednym z nich.

Nasza firma wspiera różnorodne inicjatywy edukacyjne oraz popularnonaukowe w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu.

SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. był jednym ze sponsorów tegorocznego 22 Beskidzkiego Festiwalu Nauki i Sztuki.

Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.