keyboard_arrow_up

Zawodowcy z Wołomina z nową Scanią

Kolejny ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy wzbogacił flotę mazowieckich strażaków. Trafił on do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Wołominie. Pod jego zabudowę wykorzystano podwozie Scania P370B4X4HZ linii XT.

Nowa Scania ma obszerną, ergonomiczną kabinę załogową. Pozwala ona na bezpieczny przewóz sześciu strażaków. Kierowca ma do dyspozycji czytelny, czterocalowy panel kontrolny informujący o poziomie w zbiornikach środków gaśniczych (woda, środek pianotwórczy), otwarciu skrytek lub podestów, a także wysuniętym maszcie oświetleniowym. Z przodu pojazdu zamontowana została wyciągarka elektryczna o uciągu 9979 kg z liną o długości 28 metrów.

Aluminiowa zabudowa pożarnicza ma siedem zamykanych żaluzjami aluminiowymi skrytek sprzętowych – po trzy z każdej strony pojazdu oraz jedną z tyłu.

Pojazd wyposażony został w kompozytowe zbiorniki na wodę o pojemności 5000 litrów oraz 500 litrów na środek pianotwórczy. Zamontowana autopompa ma wydajność 3619 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 441 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Na użytkowym dachu umieszczone zostało ręcznie sterowane działko wodno-pianowe. Ma ono regulowaną wydajność w zakresie 1600-3200 l/min i zasięg rzutu 60 m. W pojeździe umieszczono wysuwany pneumatycznie maszt oświetleniowy o wysokości 5,4 metra z reflektorami LED o łącznym strumieniu świetlnym 36 000 lm.

Z tyłu pojazdu zamontowano hak holowniczy o uciągu 13 700 kg.

To nie pierwszy tej klasy pojazd, który w 2022 roku znalazł się na wyposażeniu Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych w woj. mazowieckim.

Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.