keyboard_arrow_up

XII Fire Truck Show

W Główczycach (woj. opolskie) w okresie 1-3 lipca 2022 roku odbył się, kolejny XII FIRE TRUCK SHOW – Międzynarodowy Zlot Pojazdów Pożarniczych. Podczas zlotu Szczęśniak Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. zaprezentowała swój flagowy samochód Renault Trucks D16 HIGH K P4X4 280 E6. Prezentowany pojazd wyposażony jest w zbiorniki: na wodę o pojemności 3500 litrów, środka pianotwórczego o pojemności 365 litrów oraz autopompę o wydajności 2846 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 429 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Dodatkowo w samochodzie umieszczono na dachu zabudowy, podnoszony znak ostrzegawczy informujacy o wypadkach drogowych. Prezentacja cieszyła się dużym zainteresowaniem i już dziś myślimy o naszym udziale w kolejnych edycjach tego zlotu. Jak co roku Międzynarodowy Zlot Pojazdów Pożarniczych zgromadził setki strażaków i miłośników pożarnictwa, którzy mogli podziwiać i zapoznać się z wieloma ciekawymi samochodami pożarniczymi z różnych okresów.

Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.