keyboard_arrow_up

Wymarzony prezent dla OSP Krzemieniewo

Krzemieniewscy strażacy otrzymali średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Nowy pojazd pożarniczy został zabudowany na 2-osiowym podwoziu Renault Trucks D16 HIGH K P4X4 280E6.

Strażacy mają do swojej dyspozycji jednomodułową, czterodrzwiową kabinę załogową przeznaczoną dla sześciu strażaków.

Aluminiowe nadwozie pożarnicze ma siedem skrytek sprzętowych zamykanych żaluzjami aluminiowymi. Skrytki przystosowane są do przewozu sprzętu pożarniczego i ratowniczego, węży i armatury wodno-pianowej.

Do przewozu środków gaśniczych przystosowane są kompozytowe zbiorniki o pojemności: 3500 litrów na wodę oraz 350 litrów na środek pianotwórczy. Zamontowana autopompa ma wydajność 2846 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 429 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Poza tym na wyposażeniu nowego samochodu strażacy mają do swojej dyspozycji m.in. ręcznie sterowane działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności 800-2400 l/min, pneumatyczny maszt oświetleniowy z reflektorami LED, wyciągarkę elektryczną o sile uciągu 9979 kg i linie o długości 28 metrów, a także zwijadło szybkiego natarcia z wężem o długości 60 metrów zakończonym prądownicą o wydajności 200 l/min.

Jednostka OSP w Krzemieniewie w woj. wielkopolskim powstała w 1926 roku, a od 1995 roku jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.