keyboard_arrow_up
Static

Wymarzona „piątka” na 100-lecie OSP Gromnik

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Gromniku w woj. małopolskim ma swój początek 18 maja 1924 roku. Wówczas to zwołano spotkanie mieszkańców Gromnika w celu utworzenia brygady do gaszenia pożarów i likwidowania wszelkich szkód. Z kolei 1 lipca tego samego roku, porucznik Tadeusz Rutkowski – pierwszy komendant straży pożarnej w tej miejscowości złożył meldunek naczelnikowi organizacji wojskowej „Strzelec” o gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Ogniowej w Gromniku.

W latach 30. poprzedniego stulecia wybudowano dla jednostki drewnianą remizę, w której garażowane były dwa wozy konne, jeden z beczką na wodę, a drugi do przewozu strażaków.

Wielką niespodzianką po latach starań, w roku jubileuszu 100-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Gromniku było otrzymanie fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego Scania P370B4X4HZ XT. W wydarzeniu wzięło udział liczne grono strażaków, mieszkańców oraz sympatyków jednostki. Nowy pojazd znacznie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców regionu.

Załoga samochodu ma do swojej dyspozycji kabinę brygadową przystosowaną do przewozu sześcioosobowego zastępu ratowników w układzie (1+1+4).

W aluminiowej zabudowie pożarniczej przewidziano miejsce na siedem skrytek sprzętowych zamykanych żaluzjami. Środki gaśnicze przewożone są w zbiornikach wykonanych z materiałów kompozytowych. Zbiornik na wodę ma pojemność 5000 litrów. Posiada on wewnętrzne falochrony, zawór całkowitego opróżniania, układ odpowietrzający, elektroniczny wskaźnik poziomu jego napełnienia oraz właz rewizyjny. Jego tankowanie odbywa się poprzez dwie nasady zasilania hydrantowego 75 mm. Z kolei zbiornik środka pianotwórczego stanowiący integralną część zbiornika na wodę jest o pojemności 500 litrów.

W tylnej części zabudowy pożarniczej znajduje się przedział pompowo-sprzętowy, w którym zamontowano autopompę pożarniczą. Ma ona wydajność 3619 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 441 l/min przy ciśnieniu 40 barów. W układ wodno-pianowy wbudowany został dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie stężeń 3% lub 6%. W tylnej skrytce po prawej stronie znajduje się zwijadło z napędem elektrycznym z linią szybkiego natarcia i gumowym wężem o długości 60 metrów. Jest on zakończony prądownicą o wydajności 200 l/min.

Na użytkowym dachu, wykonanym w formie podestu roboczego umieszczono działko wodno-pianowe o wydajności 1600-3200 l/min oraz wysuwany pneumatycznie na wysokość 5,4 metra maszt oświetleniowy z reflektorami LED o łącznym strumieniu świetlnym 36 000 lm.

Nowy pojazd zastąpi dotychczas eksploatowany, ponad 40-letni samochód pożarniczy Jelcz 004.

Szczęśniak Pojazdy specjalne